Dariusz Goźliński

“Po pierwsze nie szkodzić!” – tak powinna brzmieć pierwsza zasada obowiązująca w działaniach komunikacyjnych w obszarze farmaceutycznym i prawnym.

Kim jestem?
Pasjonatem marketingu i reklamy. Silnie związanym z branżą farmaceutyczną i pokrewnymi. Tworzę i zarządzam kampaniami reklamowymi w tym z użyciem social media w działaniach dedykowanych do lekarzy i pacjentów. Zawodowo jestem założycielem i dyrektorem zarządzającym agencji GreyTree. Od 2002 r. związany jestem z marketingiem i reklamą ograniczoną prawem. Współpracowałem między innymi z takimi firmami jak: Unilever, Jelfa, Sanitas Group, Adamed Healthcare, Blau Farma, Chance, Genexo, GAL, Heel Polska, Symphar, Sun Farm, Almirall, Ipsen, HiPP, Alpen Pharma czy Krewel Meuselbach.

Pozdrawiam,
Dariusz Goźliński
tel. +48 22 628 53 61
e-mail: d.gozlinski(at)greytree.co

Kodeks Etyki Adwokata podręcznikiem marketingu usług prawniczych?

30 marca 2010
Kodeks Etyki Adwokata podręcznikiem marketingu usług prawniczych?

Na dziś klucz do marketingu usług prawniczych znajduje się w Kodeksie Etyki Adwokata a dokładnie w przepisach dotyczących zakazu reklamy. W niniejszym wpisie postaramy się pokazać m.in. jakie możliwości i wskazówki daje nam dzisiejszy Kodeks Etyki Adwokata. Wskazówki które możemy przełożyć na sukces marketingowy praktyki zawodowej adwokata, kancelarii.

Jedną z najważniejszych wskazówek jest prawo do informowania o wykonywaniu zawodu adwokata adresowany do potencjalnych i obecnych klientów kancelarii. Poza samym uprawnieniem jest to także zbiór wytycznych marketingu usług prawniczych.

Poniżej przedstawimy marketingowe znaczenie niektórych zapisów Kodeksu Etyki Adwokata:

prawo do znaku towarowy lub graficznego kancelarii lub spółki – jednym z elementów komunikacji pozwalającym odróżnić Państwa kancelarię od konkurencyjnej jest stworzenie kompleksowej identyfikacji kancelarii. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie wzory graficzne: projekt logo, papieru firmowego, nadruków na kopertach a także projekty wizytówek. Materiały graficzne reprezentują kancelarię na zewnątrz przed klientami , przed sądem, prokuratorem i innymi organami. Materiały poligraficzne mają na celu budowanie pozytywnych skojarzeń z kancelarią, osobą adwokata wszędzie tam gdzie nie ma Państwa fizycznie. Nie wolno zapominać, że materiały te poza odróżnieniem kancelarii od konkurencji mają też charakter informacyjny – zawierają nazwę kancelarii, nazwisko mecenasa, dane teleadresowe. Jeżeli wiemy w jakim sektorze lub z jakim klientem chcemy pracować możemy dostosować materiały graficzne pod wybraną grupę docelową (pozycjonujemy się np. jako kancelaria prawa gospodarczego, prawa karnego). Najważniejszy jest fakt, że wybrane wzory graficzne powinny mieć charakter stały. Dopuszcza się oczywiście minimalne zmieniany z biegiem lat ale nieznaczne. Nasz klient ma mieć świadomość, że wracając po latach nadal spotka się z takim samym profesjonalizmem jak za pierwszym razem.
nazwa i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności, adres e-mailowy oraz nazwa strony internetowej – firmą adwokata w znaczeniu marketingowym jest często jego nazwisko, a co w przypadku jak nazwisko jest trudne do zapamiętania dla klientów? Kodeks Etyki Adwokata podpowiada nam nazwę fantazyjną i jest to dobra podpowiedź. Należy jednak pamiętać, zż wybór nazwy fantazyjnej powinien być dokonywany w tym samym czasie co tworzenie projektów graficznych. Nazwa kancelarii jest elementem kompleksowej identyfikacji firmy i musi być między nimi spójność, tak by klient kojarzył wszystkie elementy identyfikacji z osobą mecenasa lub kancelarią.

Jedną z najważniejszych wskazówek jakie daje Kodeks Etyki Adwokata jest posiadanie przez kancelarię strony internetowej, w XXI wieku bez względu na zakres świadczonych usług jest ona niezbędna. Serwis internetowy kancelarii pozwala potencjalnym klientom zapoznać się z ofertą kancelarii siedem dni w tygodniu przez całą dobę. W Internecie mamy jedyną i niepowtarzalną szansę dorównania najlepszym konkurentom. Internet jest jedynym miejscem gdzie wszyscy mają równe prawa i możliwości w zakresie marketingu usług prawniczych. I tutaj jak w poprzednich dwóch przypadkach musi być zachowany standard identyfikacji kancelarii.
Temat marketingu prawniczego w Internecie rozwiniemy w kolejnych wpisach

Komentarze

komentarze

Share this Story

Related Posts

Automatic translation:

Twitter