Dariusz Goźliński

"First, do no harm!"- Dies sollte sein, die erste Regel für den Kommunikationsaktivitäten auf dem Gebiet der Pharmazie und Rechts.

Wer bin ich?
Leidenschaft für Marketing und Werbung. Stark mit der Pharmaindustrie und verwandte verbunden. Ich erstelle und verwalte ich Werbekampagnen einschließlich der Nutzung von Social-Media-Aktivitäten für Ärzte und Patienten gewidmet. Professionell, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Agentur GreyTree. Von 2002 r. Ich bin mit einer begrenzten Marketing-und Werberecht verbunden. Unter anderem arbeitete mit Unternehmen wie: Unilever, Jelfa, Sanitas-Gruppe, Adamed Healthcare, Blau Farma, Chance, Genexo, GAL, Heel Polen, Symphar, Sun Farm, Admiral, Ipsen, HiPP, Alpen Pharma oder Krewel Meuselbach.

Mit Freundlichen,
Dariusz Goźliński
so. +48 22 628 53 61
E-Mail: d.gozlinski(bei)greytree.co

Code of Ethics Anwalt Lehrbuch Marketing von juristischen Dienstleistungen?

30 März 2010
Code of Ethics Anwalt Lehrbuch Marketing von juristischen Dienstleistungen?

Na dziś klucz do marketingu usług prawniczych znajduje się w Kodeksie Etyki Adwokata a dokładnie w przepisach dotyczących zakazu reklamy. W niniejszym wpisie postaramy się pokazać m.in. jakie możliwości i wskazówki daje nam dzisiejszy Kodeks Etyki Adwokata. Wskazówki które możemy przełożyć na sukces marketingowy praktyki zawodowej adwokata, kancelarii.

Jedną z najważniejszych wskazówek jest prawo do informowania o wykonywaniu zawodu adwokata adresowany do potencjalnych i obecnych klientów kancelarii. Poza samym uprawnieniem jest to także zbiór wytycznych marketingu usług prawniczych.

Poniżej przedstawimy marketingowe znaczenie niektórych zapisów Kodeksu Etyki Adwokata:

prawo do znaku towarowy lub graficznego kancelarii lub spółki – jednym z elementów komunikacji pozwalającym odróżnić Państwa kancelarię od konkurencyjnej jest stworzenie kompleksowej identyfikacji kancelarii. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie wzory graficzne: projekt logo, papieru firmowego, nadruków na kopertach a także projekty wizytówek. Materiały graficzne reprezentują kancelarię na zewnątrz przed klientami , przed sądem, prokuratorem i innymi organami. Materiały poligraficzne mają na celu budowanie pozytywnych skojarzeń z kancelarią, osobą adwokata wszędzie tam gdzie nie ma Państwa fizycznie. Nie wolno zapominać, że materiały te poza odróżnieniem kancelarii od konkurencji mają też charakter informacyjny – zawierają nazwę kancelarii, nazwisko mecenasa, dane teleadresowe. Jeżeli wiemy w jakim sektorze lub z jakim klientem chcemy pracować możemy dostosować materiały graficzne pod wybraną grupę docelową (pozycjonujemy się np. jako kancelaria prawa gospodarczego, prawa karnego). Najważniejszy jest fakt, że wybrane wzory graficzne powinny mieć charakter stały. Dopuszcza się oczywiście minimalne zmieniany z biegiem lat ale nieznaczne. Nasz klient ma mieć świadomość, że wracając po latach nadal spotka się z takim samym profesjonalizmem jak za pierwszym razem.
nazwa i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności, adres e-mailowy oraz nazwa strony internetowej – firmą adwokata w znaczeniu marketingowym jest często jego nazwisko, a co w przypadku jak nazwisko jest trudne do zapamiętania dla klientów? Kodeks Etyki Adwokata podpowiada nam nazwę fantazyjną i jest to dobra podpowiedź. Należy jednak pamiętać, zż wybór nazwy fantazyjnej powinien być dokonywany w tym samym czasie co tworzenie projektów graficznych. Nazwa kancelarii jest elementem kompleksowej identyfikacji firmy i musi być między nimi spójność, tak by klient kojarzył wszystkie elementy identyfikacji z osobą mecenasa lub kancelarią.

Jedną z najważniejszych wskazówek jakie daje Kodeks Etyki Adwokata jest posiadanie przez kancelarię strony internetowej, w XXI wieku bez względu na zakres świadczonych usług jest ona niezbędna. Serwis internetowy kancelarii pozwala potencjalnym klientom zapoznać się z ofertą kancelarii siedem dni w tygodniu przez całą dobę. W Internecie mamy jedyną i niepowtarzalną szansę dorównania najlepszym konkurentom. Internet jest jedynym miejscem gdzie wszyscy mają równe prawa i możliwości w zakresie marketingu usług prawniczych. I tutaj jak w poprzednich dwóch przypadkach musi być zachowany standard identyfikacji kancelarii.
Temat marketingu prawniczego w Internecie rozwiniemy w kolejnych wpisach

Kommentare

Kommentare

Teilen Sie diese Geschichte

Related Posts

Automatische Übersetzung:

Zwitschern