Dariusz Goźliński

"First, do no harm!"- Dies sollte sein, die erste Regel für den Kommunikationsaktivitäten auf dem Gebiet der Pharmazie und Rechts.

Wer bin ich?
Leidenschaft für Marketing und Werbung. Stark mit der Pharmaindustrie und verwandte verbunden. Ich erstelle und verwalte ich Werbekampagnen einschließlich der Nutzung von Social-Media-Aktivitäten für Ärzte und Patienten gewidmet. Professionell, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Agentur GreyTree. Von 2002 r. Ich bin mit einer begrenzten Marketing-und Werberecht verbunden. Unter anderem arbeitete mit Unternehmen wie: Unilever, Jelfa, Sanitas-Gruppe, Adamed Healthcare, Blau Farma, Chance, Genexo, GAL, Heel Polen, Symphar, Sun Farm, Admiral, Ipsen, HiPP, Alpen Pharma oder Krewel Meuselbach.

Mit Freundlichen,
Dariusz Goźliński
so. +48 22 628 53 61
E-Mail: d.gozlinski(bei)greytree.co

Facebook für Gesundheitseinrichtungen

4 Juli 2011
Facebook für Gesundheitseinrichtungen

O kondycji Facebook jako kanału komunikacji jednostek ochrony zdrowia w Polsce akapitów kilka. Na całym świecie serwis Marka Zuckenberga zgromadził setki milionów użytkowników. „Gorączce” Facebooka ulegli także Polacy, w sile około 6 milionów użytkowników. Swoje konta mają tam uczelnie i większość komercyjnych firm, prowadzących komunikację z konsumentami. Kondycji kont polskich jednostek zdrowia w tym popularnym serwisie przyjrzała się Ewelina Kazarko-Ludwiczak, w artykule „Jednostki ochrony zdrowia na portalu Facebook" (OSOZ 5/2011).

Liderzy i maruderzy

Die 2010 r. strony na Facebooku miało 631 amerykańskich szpitali. Odmienna sytuacja występuje w krajach Starego Kontynentu. W kanaly komunikacji, takie jak Facebook, Zwitschern, Youtube, zaangażowanych jest tutaj kilka do kilkunastu procent szpitali. Blogi prowadzą nieliczne placówki…. Zatem liderem w korzystaniu z cyfrowych narzędzi komunikacji są amerykańskie szpitale, gdyż działają w warunkach ostrej konkurencji rynkowej.

 • FacebookFriendsZ czym się to jeKanał komunikacji szpitala na Facebooku może być wykorzystany do:
 • Promocji informacji o placówce, jej osiągnięciach
 • Prowadzenia działań z zakresu ochrony zdrowia
 • Promowania wybitnych specjalistów
 • Zamieszczania informacji o poszukiwanych pracownikach
 • Zbierania funduszy, popierania inicjatyw
 • Sondowania społecznego na nowe usługi, specjalizacje medyczne
 • Dyskusji z pacjentami
 • Budowania relacji z pacjentami.Zarządzający placówkami widzą dwie główne obawy przed uruchomieniem komunikacji
  w ww. serwisie:
  Szpitalowi, jako instytucji zaufania społecznego, nie wypada sięgać po narzędzia nachalnego marketingu i rozrywki
  Serwisy społecznościowe nie są dogodnym miejscem do kontaktów z pacjentami.
  Nie gwarantują poszanowania praw pacjenta i jego indywidualnego traktowania.Drugi punkt zasadniczo mógłby stanowić temat odrębnego artykułu….So robią to polskie szpitale

  Rodzime jednostki ochrony zdrowia wpisują się w ww. tendencję „starokontynentalną”.
  Szpitale komunikujące przez Facebooka można zliczyć na palcach obu rąk, Mittel,
  że nie korzysta z tego medium szereg dużych jednostek, jak np. Szpital Bielański, Szpital Wolski. Strony szpitali są do siebie bardzo podobne, zawierają podstawowe dane na temat danej jednostki. Wichtig, zwykle w formie powielenia treści ze strony www.

  Pierwszy na Facebooka „wszedł” Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, który promuje się także na Youtube, publikując filmy z operacji.

  Wśród publicznych jednostek zdrowia, najprężniej działa fanpage Centrum Zdrowia Dziecka. Zebrał on około 3000 fanów, przyciąga zdjęciami i forum dyskusyjnym z wątkami rozwijanymi przez fanów. Strona jest aktualizowana na bieżąco. Fanpage zanotował dynamiczny przyrost fanów w związku z prowadzona akcją informacyjną o stanie młodego pacjenta po przeszczepie wątroby. Była to pionierska operacja na skalę kraju, ale spotkała się ze skrajnymi ocenami środowiska medycznego i specjalistów ds. komunikacji. Bez wątpienia zaletą takiej strategii jest pokazanie otwartości szpitala na nowoczesne technologie. Auf der anderen Seite,, istnieje niebezpieczeństwo tabloidyzacji profilu. Fani mogą oczekiwać bowiem nowych, coraz bardziej dramatycznych relacji, a nie o to przecież chodzi. To zagrożenie dla wizerunku placówki. Być może dlatego CZD nie powtórzyło już tej formy aktywności.

  Duże, prywatne sieci, LUX-MED i Medicover, tworzą aktywne profile i prowadza je na sposób „amerykański”. Nie brakuje akcji angażujących użytkowników: konkursów, moderacji, informacji o najnowszych akcjach zdrowotnych, linki do filmów, zdjęć itp.. Właściciele profili skłonni są także do inwestowania w reklamę na Facebooku.

  Warto zwrócić uwage na fan page EMC Instytut Medyczny S.A., który, pomimo niewielkiej ilości fanów (ok. 200 Menschen), jest często aktualizowany i spotyka się z przychylnością fanów.

  Pozostałe profile szpitali gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset fanów. W większości prowadzona jest jednostronna komunikacja, mało jest aktywnych wątków, powielane są treści ze stron www jednostek (newsy, artykuły prasowe). Przykładami są strony fanowskie: Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Służba Zdrowia MSWiA, Płockiego Szpitala Św. Trójcy, profil Szpitala Dziecięcego Kraków.

  Warto przy tym zauważyć, że mała aktywność strony fanowskiej nie jest tożsama z faktem publikowania pionierskiego kontentu, jak to miało miejsce z filmami z operacji w CSK MSWiA. Takie kontrolowane, trochę pasywne, wejście w społeczności jawią się więc jako próba komunikacji, w żadnym stopniu reklama!

  Shows, że profile założone są po to, aby być na Facebooku, albo by zarezerwować tam miejsce. Martwy profil to jednak zła wizytówka marki. Profil bogaty w treść, angażujący fanów – to dobry kierunek dla jednostek ochrony zdrowia.

Kommentare

Kommentare

Teilen Sie diese Geschichte

Related Posts

Automatische Übersetzung:

Zwitschern