Дариуш Goźliński

"Во-первых, не навреди!"- Это должно быть, первое правило для коммуникационной деятельности в области фармацевтической и правовой.

Кто я?
Страстный о маркетинге и рекламе. Тесно связанных с фармацевтической промышленностью и связанных с ними. Я создаю и я управлять рекламными кампаниями в том числе использование социальных медиа в деятельности, направленной на врачей и пациентов. Профессионально, я основатель и управляющий директор агентства GreyTree. От 2002 R. Я связан с ограниченным маркетинга и рекламы закона. Среди прочего, работал с такими компаниями, как: Unilever, Jelfa, Sanitas Группа, Adamed Здоровье, Синий Farma, Шанс, Genexo, GAL, Каблук Польша, Symphar, Вс Farm, Адмирал, Ипсен, HiPP, Alpen Pharma или Krewel Meuselbach.

Твое,
Дариуш Goźliński
такие. +48 22 628 53 61
адрес электронной почты: d.gozlinski(на)greytree.co

Политика Конфиденциальности

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Dariusz Goźliński i w jaki sposób je wykorzystuje?

Dariusz Goźliński ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia moim czytelnikom klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie moich czytelników o oferowanych przez Greytree produktach i usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą mojego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (например,. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi naszych klientów.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszej strony.

Informacje kontaktowe czytelników wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu. Czytelnicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania ode mnie listów elektronicznych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników/współpracowników GREYTREE D. Goźliński i Wspólnicy Spółka jawna na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 Июнь 1998 R. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).
члены, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: d.gozlinski(на)greytree.co

Поделитесь эту статью

Автоматический перевод:

Информационный бюллетень

Щебет