Dariusz Goźliński

«D'abord, ne pas nuire!»- Cela devrait être, la première règle pour les activités de communication dans le domaine des produits pharmaceutiques et juridique.

Qui suis-je?
Passionné de marketing et de publicité. Fortement associé à l'industrie pharmaceutique et connexes. Je crée et je gère des campagnes de publicité, y compris l'utilisation des médias sociaux dans les activités dédiées aux médecins et aux patients. Professionnellement, je suis le fondateur et directeur général de l'agence GreyTree. À partir de 2002 r. Je suis associé avec une commercialisation limitée et droit de la publicité. Entre autres choses, a travaillé avec des sociétés telles que: Unilever, Jelfa, Sanitas Groupe, Adamed Healthcare, Bleu Farma, Chance, Genexo, GAL, Heel Pologne, Symphar, Sun Farm, Amiral, Ipsen, HiPP, Alpen Pharma ou Krewel Meuselbach.

Vôtre,
Dariusz Goźliński
tel. +48 22 628 53 61
email: d.gozlinski(à)greytree.co

Politique de confidentialité

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Dariusz Goźliński i w jaki sposób je wykorzystuje?

Dariusz Goźliński ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia moim czytelnikom klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie moich czytelników o oferowanych przez Greytree produktach i usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą mojego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (par exemple,. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi naszych klientów.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszej strony.

Informacje kontaktowe czytelników wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu. Czytelnicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania ode mnie listów elektronicznych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników/współpracowników GREYTREE D. Goźliński i Wspólnicy Spółka jawna na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 Juin 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: d.gozlinski(à)greytree.co

Partager cet article

Traduction automatique:

Bulletin

Gazouillement