Dariusz Goźliński

"First, do no harm!"- Dies sollte sein, die erste Regel für den Kommunikationsaktivitäten auf dem Gebiet der Pharmazie und Rechts.

Wer bin ich?
Leidenschaft für Marketing und Werbung. Stark mit der Pharmaindustrie und verwandte verbunden. Ich erstelle und verwalte ich Werbekampagnen einschließlich der Nutzung von Social-Media-Aktivitäten für Ärzte und Patienten gewidmet. Professionell, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Agentur GreyTree. Von 2002 r. Ich bin mit einer begrenzten Marketing-und Werberecht verbunden. Unter anderem arbeitete mit Unternehmen wie: Unilever, Jelfa, Sanitas-Gruppe, Adamed Healthcare, Blau Farma, Chance, Genexo, GAL, Heel Polen, Symphar, Sun Farm, Admiral, Ipsen, HiPP, Alpen Pharma oder Krewel Meuselbach.

Mit Freundlichen,
Dariusz Goźliński
so. +48 22 628 53 61
E-Mail: d.gozlinski(bei)greytree.co

Datenschutz-Bestimmungen

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Dariusz Goźliński i w jaki sposób je wykorzystuje?

Dariusz Goźliński ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia moim czytelnikom klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie moich czytelników o oferowanych przez Greytree produktach i usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą mojego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (zum beispiel,. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi naszych klientów.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszej strony.

Informacje kontaktowe czytelników wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu. Czytelnicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania ode mnie listów elektronicznych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników/współpracowników GREYTREE D. Goźliński i Wspólnicy Spółka jawna na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 Juni 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).
Mitglieder, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: d.gozlinski(bei)greytree.co

Teilen Sie diese Geschichte

Automatische Übersetzung:

Rundschreiben

Zwitschern